K: Från Molstaberg till Mölnbo

Home  /  Serie A-H  /  K: Från Molstaberg till Mölnbo

Denna serie  består av 18 multis. Serien är uppbyggd så att man bör ta den i nummerordning, annars blir det ett väldigt spring fram och tillbaka.

Terrängen är varierad men över lag torr. Den första biten passerar genom Molstaberg, ett fritidsområde där det blir fler och fler permanentboende. Därefter blir det skogsvandringsom sedan slutar i Mölnbo där de sista cacherna finns.

För några av cacherna i serien kommer du behöva specialverktyg med dig ut i fält, det kan vara bra att titta lite på beskrivningarna innan.

 

Comments +

Leave a Reply