D: Hällmarker

Home  /  Serie A-H  /  D: Hällmarker

Serie D är en serie traditionella cacher med en final. Om man önskar logga finalen rekommenderas serien att loggas i nummerordning. Terrängen mellan D1-D3 är mer kuperad.

 

Comments +

Leave a Reply