G: Sjönära

Home  /  Serie A-H  /  G: Sjönära

Serie G börjar högt beläget i närheten av sommarstugor i Molstaberg. Sträckan går sedan över till obanad kuperad skogsterräng, kuperat med inslag av både höga hällmarker och låga träskmarker. Stor del av sträckan ligger sjönära. Sista delen på serien kan man med fördel ta sig fram på sörmlandsleden. Denna serie bör tas i stigande nummerordning för att slippa onödigt lång väg till finalen.

 

Comments +

Leave a Reply