E: Från Mölnbo till Molstaberg

Home  /  Serie A-H  /  E: Från Mölnbo till Molstaberg

Serie E börjar i bebygglese och går sedan över till motionsspår för att sedan leda ut på mer obanad terräng. Kalhyggen, träsk och härliga skogsmarker i rätt kuperad terräng väntar. Vissa delar kan man ta sig fram gående eller cyklande på grusvägar men det blir lite omvägar för att nå cacherna. Billåkning är inte tillåten och vägarna är stängda med vägbommar. Serien bör tas i stigande nummerordning för att slippa lång vandring till finalen.

 

Comments +

Leave a Reply